Son xəbərlər

 


Elanlar


23.06.2008
The International Conference and Workshop on "Bioinformatics: Current Progress and Practical Applications" devoted to the 80th anniversary of J. Aliyev... 

Elmi nəaliyyətlər

"QARAQILŞIQ -2" BƏRK BUĞDA SORTU
14.06.2008
Mənşəyi: Sort Azərbaycan Elmi-Tədqiqt Əkinçilik İnstitutunda yerli Qaraqılçıq sortu ilə Norin-10 sortunun çarpazlaşdırılmasından çoxqatlı fərdi seçmə yolu ilə alınmışdır. 
MAIN ACHIEVEMENTS OF SCIENTIFIC AND ORGANIZING ACTIVITIES OF PROFESSOR JALAL A. ALIYEV
11.06.2008
- The National Plant Genetic Resources Programme was created, Strategy on preservation and rational use of biodiversity was developed. Plant Genebank of Azerbaijan was created;
- Bioethical problems of researches in modern biology, agriculture and medicine were investigated and ways of their solving were established. 


C.Ə.ƏLİYEVİN ELMİ-TƏŞKİLATÇILIQ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS NAİLİYYƏTLƏRİ

C.Əliyevin yaradıcı fəaliyyətinin 50 ilindən çoxu kənd təsərrüfatı bitkilərinin, əsasən, buğdanın məhsuldarlığının əsası kimi fotosintetik məhsuldarlıq nəzəriyyəsinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. C.Əliyev özünün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətində məhsuldarlıq prosesinin əsası kimi fotosintezin kompleks tədqiqatlarını genişləndırmışdır. Bu tədqiqatlar dairəsi bitkilərin məhsuldarlığının fizioloji, biokimyəvi, biofiziki və mlekulyar-genetik əsaslarını, həm də məhsuldarlıq proseslərinin bitki organizminin fəaliyyətinin quruluş-funksional təşkilinin bütün səviyyələrində: molekulyar səviyyədən bütöv bitki və əkin səviyyəsinə qədər öyrənilməsini əhatə edir. Bununla əlaqədar aşağıdakıları ayırmaq olar:

Fotoqalereya


Fotoqalereya

Elmi əlaqələr

Conferences
23.06.2008
- International Biochemical Congress, Moscow, 1961.
- 13th International Congress of Biochemistry, Amsterdam (The Netherlands), 1985.
- 17th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), West Berlin, 1986.
- 18th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Ljubljana (Yugoslavia), 1987.